Ostra białaczka szpikowa (AML)

AML to agresywny nowotwór krwi, gdzie szpik produkuje nadmiar blastów. Objawy to niedobór zdrowych krwinek. Wymaga natychmiastowego leczenia, by uniknąć poważn
Wskazanie
Ostra białaczka szpikowa (AML) to rodzaj nowotworu krwi, w którym szpik kostny produkuje nadmierną liczbę niedojrzałych komórek krwi, nazywanych blastami. Te niedojrzałe komórki nie wykonują swoich normalnych funkcji, co prowadzi do niedoboru zdrowych krwinek. AML jest bardzo agresywnym typem białaczki, która rozwija się szybko i może prowadzić do poważnych komplikacji, jeśli nie zostanie leczona. ‍
Lek badany

RVU120+Venetoklaks

Dla kogo jest to badanie?
Grupa kontrolna
Podstawowe kryteria włączenia
  1. Jeśli zmagasz się z rozpoznaniem AML lub MDS,
  2. Jeśli nie przyjmujesz leczenia przeciwnowotworowego przez 2 tygodnie lub 5 okresów półtrwania danego leku, w zależności od tego, który okres trwa dłużej,
  3. Jeśli  ustępują u Ciebie toksyczne skutki wcześniejszego leczenia .

Podstawowe kryteria wyłączenia
Bądź na bieżąco
Jeśli masz rozpoznanie nowotworowe i chcesz skorzystać z bezpłatnej rozmowy z lekarzem.