O badaniach klinicznych

Korzyści z udziału w badaniach klinicznych

Dlaczego warto szukać i brać udział w badaniach klinicznych?

Leczenie w ramach terapii celowanej, która przynosi wiele korzyści, takich jak: możliwość poprawy jakości życia lub wydłużenie go, a także większa i szybsza dostępność do nowych metod leczenia.
Możliwość precyzyjnej diagnostyki, dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Wysoki standard opieki medycznej oraz możliwość współpracy z zespołem najlepszych specjalistów, co przekłada się na ocenę stanu klinicznego pacjenta na wyższym poziomie.

ZbadajRaka.pl

Bezpieczeństwo podawanych leków

Każdy nowy lek przed podaniem go chorym, przechodzi zaawansowane testy, tzw.  badania przedkliniczne, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, określonymi w przepisach krajowych i mędzynarodowych.

Badania kliniczne

Etyka i przepisy

Wszystkie badania kliniczne prowadzone są stosownie do reguł Dobrej Praktyki Klinicznej oraz podlegają ustawie prawa farmaceutycznego.

Muszą być także zgodne z Deklaracją Helsińską, która zawiera Zasady Etycznego Postępowania w Eksperymencie Medycznym z udziałem ludzi.

Konsultacja przed podpisaniem zgody

Na pierwszej wizycie, przed podpisaniem świadomej zgody na udział w badaniu, lekarz odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości pacjenta.

Wysoka jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta

Każdy ośrodek podlega audytom i inspekcjom, co zapewnia wysoką jakość leczenia, pewność zbierania danych medycznych i gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta.

Przyspieszanie dostępu do nowych terapii celowanych

Naszą misją jest przyspieszenie i ułatwienie dostępu chorym z chorobą nowotworową do nowych, celowanych terapii.

definicja

Co to są badania kliniczne?

Badania kliniczne prowadzi się w celu potwierdzenia skuteczności i oceny działań niepożądanych nowych leków lub technologii medycznych.

Każdy nowy lek lub rodzaj terapii, przed wprowadzeniem do codziennego użytku musi przejść takie badania, a udział w nich powoduje, że pacjenci mają szybszy i bezpłatny dostęp do nowych rodzajów terapii, co zwłaszcza w przypadku leczenia onkologicznego może stanowić właściwą propozycję terapeutyczną.

Wspólne zasady badań klinicznych

Trzy zasady

Obowiązują trzy wspólne zasady dla wszystkich badań klinicznych:

Bezpłatność

Badania, konsultacje oraz leczenie w ramach badań kliniczych są zawsze bezpłatne. Dodatkowo Pacjenci mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu do ośrodka, który prowadzi badanie.

Dobrowolność

Udział w badaniu klinicznym jest zawsze decyzją pacjenta, w każdej chwili może on wycofać swoją zgodę bez ponoszenia żadnych konsekwencji i bez konieczności podania przyczyny.

Anonimowość

Ośrodek prowadzący badanie kliniczne  zna dane osobowe pacjenta, natomiast przed przekazaniem informacji dotyczących leczenia, dane te są anonimizowane i nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Kontrola procesu Badań medycznych

Czy badania kliniczne są bezpieczne?

Badania kliniczne są procesem bardzo ściśle kontrolowanym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwają:

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Odpowiada on  za prowadzenie badania oraz późniejsze dopuszczenie leków do użycia.

Komisja Bioetyczna, prowadząca bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem badania i prawami pacjenta.

FAQ

Często zadawane pytania (FAQ) o badaniach klinicznych

Czy mogę skonsultować się z ekspertami onkologicznymi?

Czy mogę korzystać z konsultacji onkologicznej z dowolnego miejsca?

Chcę wziąć udział w badaniu klinicznym – gdzie się zgłosić?

Czy to bezpieczne, aby rejestrować się Rejestrze online?

Jak długo trwa rejestracja online?

Czy badania kliniczne są płatne?

co mówią eksperci?

Opinie specjalistów

Dr hab. n. med. Maciej Kaźmierczak

specjalista chorób wewnętrznych, hematolog

Kiedy około 30 lat temu rozpoczynałem swoją „przygodę” z badaniami klinicznymi, było to coś relatywnie rzadkiego. Badane leki wzbogacały dostępną wtedy terapię. Mijały lata, a wraz z nimi systematycznie zwiększała się liczba testowanych leków. Zmieniało się też podejście do badań klinicznych – nie tylko stały się one symbolem postępu, ale wręcz standardem leczenia wielu schorzeń. Radość zwycięstwa nad chorobą nie jest zarezerwowana tylko dla chorego i jego rodziny. Jej cząstka dotyka również badacza. I dla tych chwil warto pracować.

lek. Łukasz Pruchniewski

hematolog, współzałożyciel ZbadajRaka.pl

Badania kliniczne są kluczowym narzędziem dla rozwoju współczesnej medycyny i opieki nad pacjentem. Bardzo wielu osobom umożliwiły skorzystanie z nowoczesnych metod leczenia, niejednokrotnie będących ponad standardem dostępnym w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z wytycznymi światowych towarzystw onkologicznych i hematologicznych, istnieje szeroki zakres wskazań do kierowania pacjentów do badań klinicznych, zarówno w początkowym, jak i późnym etapie leczenia. Profilowanie genetyczne nowotworu może pomóc precyzyjnie dobrać odpowiednią strategię leczenia, z zastosowaniem leków ukierunkowanych molekularnie -na naszych oczach dokonuje się niesamowity postęp w tej dziedzinie.

dr n. med. Michał Kwiatek

hematolog, współzałożyciel ZbadajRaka.pl

Pracując jako lekarze w badaniach klinicznych cały czas mamy poczucie ogromnego komfortu - możemy w bezpieczny i nowoczesny sposób leczyć pacjentów, zapewniając im niejednokrotnie kolejną linię terapeutyczną, już po wyczerpaniu standardowych form walki z chorobą nowotworową. Badania kliniczne to także ogromna odpowiedzialność za gromadzone dane medyczne, których analiza pozwoli na wprowadzenie nowych leków i urządzeń medycznych. Obecnie brakującym ogniwem, które spowalnia rekrutację pacjentów i tym samym realizację protokołów, jest brak uporządkowanych danych klinicznych, zintegrowanych z wynikami badań genetycznych i histopatologicznych. Właśnie po to budujemy ZbadajRaka.pl - mamy nadzieję, że w ten sposób przyspieszymy setkom pacjentów dostęp do nowoczesnych terapii i dołożymy swoją cegiełkę do rozwoju nowoczesnej onkohematologii.

Dowiedz się więcej o nowoczesnych terapiach!

Przegląd najnowszych innowacji w dziedzinie terapii, które zmieniają życie pacjentów na lepsze.