Mielofibroza

Mielofibroza to rzadka choroba krwi, powodująca włóknienie szpiku i zaburzenia produkcji krwinek. Objawy: zmęczenie, osłabienie, powiększenie śledziony, skłonn
Wskazanie
Mielofibroza to rzadka choroba krwi, która powoduje włóknienie szpiku kostnego, co prowadzi do zaburzenia produkcji komórek krwi. Objawy mogą obejmować zmęczenie, osłabienie, powiększenie śledziony lub wątroby, skłonność do siniaczenia i infekcji. Włóknienie szpiku kostnego może prowadzić do powstawania blizn i zastępowania zdrowych komórek krwi. Leczenie ma na celu łagodzenie objawów i kontrolowanie choroby, często przez leki regulujące produkcję komórek krwi.‍
Lek badany

Navitoclaks

Dla kogo jest to badanie?
Grupa kontrolna
Podstawowe kryteria włączenia
  1. Jeśli masz rozpoznanie pierwotnej lub wtórnej mielofibrozy 
  2. Jeśli śledziona nie zmniejszyła się po co najmniej 24 tygodniach leczenia lekami takimi jak Jakavi lub Inrebic, lub jeśli śledziona zaczęła rosnąć,
  3.  Dodatkowo, pacjenci muszą mieć powiększoną śledzionę o więcej niż 5 cm poniżej lewego łuku żeber, oraz liczbę płytek krwi powyżej 100 tysięcy.

Podstawowe kryteria wyłączenia
Bądź na bieżąco
Jeśli masz rozpoznanie nowotworowe i chcesz skorzystać z bezpłatnej rozmowy z lekarzem.