Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa to szybko postępująca choroba krwi z niedojrzałymi komórkami. Objawy to osłabienie, bladość, skłonność do siniaczenia i krwawienia, ora
Wskazanie
Ostra białaczka szpikowa to typ białaczki, która rozwija się bardzo szybko i jest spowodowana nagłym wzrostem niedojrzałych komórek krwi w szpiku kostnym. Te niezdrowe komórki krwi, nazywane blastami, przeszkadzają w produkcji normalnych komórek krwi. Objawy mogą obejmować osłabienie, bladość skóry, skłonność do siniaczenia i krwawienia, a także infekcje. Leczenie zazwyczaj obejmuje chemioterapię, radioterapię, a czasami również przeszczepienie szpiku kostnego.
Lek badany

RVU120

Dla kogo jest to badanie?
Grupa kontrolna
Podstawowe kryteria włączenia
  1. Jeśli jesteś pacjentem, który zmaga się z  diagnozą ostrej białaczki szpikowej (AML) lub zespołu mielodysplastycznego o wysokim ryzyku,
  2. Jeśli Twoja białaczka jest oporną na leczenie,
  3.  W przypadku HR-MDS, konieczne jest, aby pacjenci mieli nawrót lub progresję choroby. Dodatkowo, pacjenci muszą być po nieskutecznym leczeniu pierwszego rzutu i nie mogą mieć innych dostępnych opcji terapeutycznych, które mogłyby przynieść korzyść kliniczną.

Podstawowe kryteria wyłączenia
Bądź na bieżąco
Jeśli masz rozpoznanie nowotworowe i chcesz skorzystać z bezpłatnej rozmowy z lekarzem.