CHŁONIAK GRUDKOWY
Lek badany

odronextamab

Grupa badana
Grupa kontrolna
Kryteria włączenia
 1. Mają rozpoznaną klaster zróżnicowania 20 dodatni (CD20+) FL stopień 1-3a, stopień II nieporęczny lub stopień III/IV
 • W przypadku Części 1A: wcześniej nieleczeni uczestnicy, którzy mają wynik w zakresie 3 do 5 dla chłoniaka grudkowego (FLIPI) -1 lub R/R FL, którzy nie otrzymali R-CHOP ani R-CVP.
 • Część 1B: uczestnicy wcześniej nieleczeni, którzy uzyskali wynik FLIPI-1 od 3 do 5
 • Część 2: uczestnicy wcześniej nieleczeni, którzy uzyskali wynik FLIPI-1 od 0 do 5
 1. Mieć chorobę mierzalną na obrazach przekrojowych udokumentowaną za pomocą diagnostycznej tomografii komputerowej [CT] lub rezonansu magnetycznego [MRI], zgodnie z opisem w protokole
 2. Stan wydajności Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0-2
 3. Odpowiednia czynność szpiku kostnego i wątroby.

Kryteria wyłączenia
 1. Uczestnicy z chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego lub chłoniakiem opon mózgowo-rdzeniowych
 2. Uczestnicy z histologicznymi dowodami transformacji w chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości lub chłoniaka rozlanego z dużych komórek B
 3. Uczestnicy z makroglobulinemią Waldenströma (WM, chłoniakiem limfoplazmatycznym), chłoniakiem grudkowym stopnia 3b, przewlekłą białaczką limfocytową lub chłoniakiem z małych limfocytów
 4. Niedawna poważna operacja i historia lub przeszczep narządu

Kluczowe badania z I fazy
Kluczowe badania z II fazy
Kluczowe badania z I i II fazy

Potrzebujesz wsparcia?

Skontakuj się z opiekunem

Nie zwlekaj, zadzwoń

Zadzwoń

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.