Mielofibroza szpiku

Czym jest mielofibroza szpiku? Jak wygląda przebieg i diagnoza mielofibrozy szpiku? Komu możemy pomóc? Jak możemy pomóc? do pacjentów ze stwierdzoną mielofibrozą szpiku, którzy przyjmowali już wcześniej chemioterapię,

Jak wygląda przebieg i diagnoza mielofibrozy szpiku?

Początkowo mielofibroza przechodzi bezobjawowo. W późniejszym stadium u chorego może wystąpić osłabienie, podwyższona temperatura ciała, utrata wagi, brak łaknienia, przyspieszone tętno, poty nocne i bóle kostno-stawowe. U większości chorych w momencie rozpoznania stwierdza się powiększenie śledziony oraz wątroby.

Podstawą rozpoznania choroby jest badanie histopatologiczne szpiku. Wykonywane są także: badanie morfologii krwi obwodowej, rozmaz krwi oraz badania molekularne w celu wykrycia u chorego mutacji charakterystycznych dla mielofibrozy i wykluczenia innych nowotworów krwi i chorób nienowotworowych.

Jak wygląda standardowe leczenie mielofibrozy?

Głównym celem leczenia mielofibrozy jest zmniejszenie objawów i poprawa komfortu życia pacjenta. Wybór terapii zależy od oceny ogólnego stanu chorego. W przypadku chorych z grup o wyższym ryzyku stosuje się chemioterapię lub allogeniczny przeszczep komórek macierzystych szpiku kostnego.

Aby poprawić wyniki leczenia, zwłaszcza u pacjentów z niekorzystnymi czynnikami ryzyka, prowadzone są badania z zastosowaniem nowych leków.

Komu możemy pomóc?

Badanie kierowane jest do pacjentów ze stwierdzoną mielofibrozą szpiku, którzy przyjmowali już wcześniej chemioterapię, ale nie zostali poddani przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku kostnego.

Jak możemy pomóc?

Po dołączeniu do Rejestru Pacjentów opiekun badania kontaktuje się z chorym i uzupełnia wywiad medyczny. Następnie do pracy przystępuje nasze Konsylium Lekarskie, które analizuje przypadek choroby i konsultuje pacjenta. W efekcie pacjent otrzymuje propozycję bezpłatnego, dodatkowego leczenia lub wykonania badań diagnostycznych.

Czym jest mielofibroza szpiku?

Mielofibroza szpiku to choroba nowotworowa, w trakcie której dochodzi do włóknienia szpiku kostnego oraz zaniku jego prawidłowych elementów niezbędnych do produkcji komórek krwi. Jednocześnie powiększeniu ulegają śledziona i wątroba - narządy, które w zaawansowanym stadium choroby przejmują główną funkcję krwiotworzenia.

Obecnie przyczyna mielofibrozy nie jest znana.

Leczenie mielofibrozy szpiku w ramach badań

Udział w badaniu umożliwia pacjentowi:

  • Dostęp do zaawansowanych metod diagnostycznych choroby nowotworowej,
  • Stałą opiekę zespołu specjalistów,
  • Możliwość uzyskania nowoczesnego leczenia terapią niedostępną w Polsce,
  • Poszerzoną terapię przeciwnowotworową,
  • Całkowicie bezpłatne leczenie i jego organizację (m.in.terapię, dostęp do leków, wizyty w ośrodku leczenia, konsultacje i dojazdy),
  • Utrzymanie najwyższego standardu bezpieczeństwa terapii.

Bądź na bieżąco
Jeśli masz rozpoznanie nowotworowe i chcesz skorzystać z bezpłatnej rozmowy z lekarzem.

Otrzymaj szansę na leczenie

Zarejestruj się bezpłatnie w naszej bazie dla pacjentów onkologicznych i oczekuj na kontakt z naszym konsultantem.

Weź udział
Step 1/4

Zacznijmy od najważniejszego

Poniżej znajduje się lista, wybierz jedną odpowiedź lub zaznacz inne i wypełnij pole dodatkowe.

Jak możemy się z Tobą skontaktować

Preferujemy kontakt telefoniczny, ale możemy również wysłać maila.

Z kim mamy przyjemność?

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnej konsultacji.

Jeszcze tylko zgody i jesteś z nami.

Twoje dane są przechowywane w bezpiecznym miejscu. Możesz mieć pewność, że nie wykorzystamy ich dla osób trzecich.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Współpracujące Fundacje i Organizacje Pacjenckie