Wróć

Rak piersi

W dzisiejszych czasach diagnoza raka piersi nie stanowi problemu, którego nie da się rozwiązać. Dzięki rozwojowi medycyny i genetyki dostępne są różne opcje leczenia. Możliwości są szerokie – począwszy od zabiegów chirurgicznych, po nowoczesne leki, które działają w sposób skierowany przeciwko komór
Rak piersi

Co to jest rak piersi i skąd się bierze?

Rak piersi to nowotwór złośliwy tkanek piersi. Dotyka on przewodów mlekowych oraz zrazików, czyli gruczołów, które produkują mleko. Może dawać przerzuty do węzłów chłonnych i innych narządów wewnętrznych, np. płuc, wątroby, mózgu i kości.

Najbardziej narażone na zachorowanie są kobiety, szczególnie po 50 roku życia, ale może również pojawić się u młodszych kobiet. Nie zapominajmy, że choroba ta dotyka także mężczyzn, choć znacznie rzadziej.

Inną przyczyną choroby jest narażenie genetyczne ze względu na obecność zmutowanych genów BRCA1 oraz BRCA2. Szkodliwe mutacje tych genów są dziedziczone od osób, które w przeszłości zachorowały na raka piersi. W grupie ryzyka znajdują się również osoby, u których w rodzinie często występował rak piersi lub inne nowotwory. Szczególnie dotyczy to przypadków zachorowań u  krewnych I lub II stopnia.

Jakie leczenie stosuje się i jak długo może trwać? Terapia raka piersi PR+/ER+

Wybór metody leczenia zależy od:

  • stopnia zaawansowania choroby,
  • stanu menopauzalnego i wieku,
  • umiejscowienia guza,
  • możliwych przerzutów do innych tkanek,
  • typu histologicznego raka,
  • wpływu guza na receptor estrogenowy (ER) lub progesteronowy (PR),
  • obudzenia lub zwiększenia ilości receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu  2 (HER2/neu),
  • rodzaju wcześniejszego leczenia (jeśli było) i odpowiedzi na nie,
  • stanu zdrowia i obecności chorób współistniejących.

Rodzaj raka piersi jest także kluczowy w dopasowaniu odpowiedniego leczenia. Początkowym stadium jest nowotwór przedinwazyjny (in situ), który nie jest jeszcze zmianą złośliwą. Naciekającym rakiem piersi nazywamy raka, który rozprzestrzenił się poza przewody mlekowe i zraziki. Natomiast wczesnym rakiem piersi określany jest rak, który nie rozprzestrzenił się poza pierś i węzły chłonne. Jeśli węzły chłonne lub pobliskie tkanki zostały zaatakowane przez nowotwór, to nazywany jest on miejscowo zaawansowanym rakiem piersi. Pojęciem zaawansowanego raka piersi nazywamy zarówno miejscowo zaawansowanego, jak i przerzutowego raka piersi.

Leczenie miejscowe

Leczenie chirurgiczne raka piersi polega na usunięciu części piersi (operacja oszczędzająca pierś), gdzie obecny jest guz lub usunięciu całej piersi (mastektomia). Leczenie z oszczędzeniem piersi zalecane jest we wczesnym stadium raka piersi, gdy nie obserwuje się nacieków do innych tkanek. Mastektomia może być stosowana w każdym stopniu zaawansowania choroby. Po zabiegu możliwa jest rekonstrukcja piersi, z wyjątkiem zdiagnozowanego zapalnego raka piersi. Do plastyki piersi używany jest silikonowy implant lub pobierane są własne tkanki organizmu.

W radioterapii wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące, które uśmierca komórki nowotworowe. Stosowana jest po zabiegu częściowego usunięcia piersi i może trwać około 3  tygodni.

Leczenie systemowe

Terapia systemowa polega na podawaniu leków przeciwnowotworowych, które oddziałują na cały organizm pacjenta. Zaliczamy do niej chemioterapię, terapię hormonalną oraz terapię celowaną. Chemioterapia polega na niszczeniu komórek nowotworowych, jednakże ingerencji ulegają też zdrowe komórki organizmu. Cykl chemioterapii może trwać kilka miesięcy. Chemioterapię podaje się co 1-3 tygodnie w postaci kroplówek lub krótkiej iniekcji. Możliwe jest również stosowanie chemioterapii w formie doustnej, co jest najwygodniejszym sposobem dla chorego. Podanie podskórne leków cytostatycznych polega na wprowadzeniu leku do tkanki łącznej pacjenta, która jest bogata w naczynia krwionośne.  Chemioterapia metronomiczna polega na podawaniu doustnym codziennie lub kilka razy w tygodniu niskich dawek leków cytostatycznych. Taki sposób leczenia charakteryzuje się dobrą tolerancją wśród pacjentów. Stosowana jest przez chorych, którzy nie wymagają natychmiastowej odpowiedzi nowotworu na zastosowane leczenie.

Terapia hormonalna wykorzystywana jest do leczenia nowotworów hormonozależnych. Nowotwór piersi może być PR-dodatni lub ER-dodatni. Oznacza to, że do receptorów estrogenowych i progesteronowych znajdujących się na powierzchni komórek raka będą przyłączać się żeńskie hormony płciowe (estrogen i progesteron). Komórki nowotworowe będą reagować na leczenie hormonalne dodatnich receptorów estrogenowych i progesteronowych. Mechanizm działania stosowanych leków polega na hamowaniu dostępu hormonu do guza. Najczęściej stosowanym lekiem jest tamoksifen, który zazwyczaj stosuje się u kobiet przed menopauzą lub inhibitory aromatazy, które stosuje się po menopauzie samodzielnie lub z tamoksifenem. Hormonoterapia może trwać nawet 10 lat.

Terapia celowana polega na stosowaniu leków, które m.in. zmniejszają wzrost i namnażanie się komórek nowotworowych oraz blokują przekazywanie informacji do receptorów HER2 (receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2). Lekami, które mogą działać w ten sposób może być, np. trastuzumab.

Dodatkowo przyjmowane mogą być bisfosfoniany – leki, które konwencjonalnie wykorzystywane są w leczeniu osteoporozy Stosowane w przypadku kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi przed menopauzą, dają szanse na dłuższe przeżycie.

Jakie jest rokowanie raka piersi?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta. Im wcześniejsze stadium raka, tym większe szanse na wyleczenie i dłuższe przeżycie. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Wśród mężczyzn występuje rzadko i wynosi 1% wszystkich przypadków. Rak ER-dodatni oraz PR-dodatni z reguły wyróżnia się dobrym rokowaniem. Rak piersi wykryty na wczesnym etapie choroby, w szczególności bez przerzutów do węzłów chłonnych jest praktycznie całkowicie wyleczalny. Najgorsze rokowanie występuje w przypadku potrójnie ujemnego raka piersi (brak receptorów estrogenowych, progesteronowych lub HER2), który najczęściej występuje u osób posiadających mutację genów BRCA1 lub BRCA2. Istnieje 65-95% ryzyko zachorowania kobiety na raka piersi, jeżeli wykryto w jej organizmie mutację powyższych genów. Natomiast dzięki wysokim standardom leczenia i szybszej wykrywalności, liczba zgonów na świecie wśród kobiet zmniejszyła się o 42%, licząc od 1989 do 2019 roku.

Wykaz źródeł

Rak piersi u kobiet. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. [dostęp 24.04.2022]

European Society for Medical Oncology: Rak piersi. 2018. Przewodnik ESMO dla pacjentów.. [dostęp 24.04.2022]

Cancer Facts & Figures. 2022. American Cancer Society. [dostęp 24.04.2022]

National Cancer Institute: Breast Cancer Treatment (Adult) (PDQ®)–Health Professional Version. 2022. dostęp 24.04.2022]

Chemioterapia – jak przygotować się do leczenia chemią. 2019. Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl https://www.zwrotnikraka.pl/przygotowac-sie-chemioterapii-praktyczne-wskazowki-dla-pacjentow/ [dostęp 01.05.2022]

Cardoso F. et al. 5th ESO-ESMO international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 5). 2020. [dostęp 04.05.2020]

Jassem J, Krzakowski M, Bobek-Billewicz B et al. Breast cancer. Oncol Clin Pract. 2018 [dostęp 24.04.2022]

Nie przegap najnowszych informacji
"Nie przegap najnowszych informacji, aktualności i ekskluzywnych treści. Subskrybując nasz newsletter, otrzymasz regularne aktualizacje na temat najświeższych doniesień, artykułów i wydarzeń związanych z naszą branżą.
Przeczytaj naszą politykę prywatności.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wróć

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.