Wróć

Czy leczenie białaczki zawsze wygląda tak samo?

Jak leczyć białaczkę ostra białaczka limfoblastyczna ostra białaczka szpikowa przewlekła białaczka limfatyczna przewlekła białaczka szpikowa grupa nowotworów złośliwych szpiku kostnego i krwi
Czy leczenie białaczki zawsze wygląda tak samo?

Jak leczyć białaczkę?

Diagnoza białaczki wywołuje wiele obaw. Zastanawiamy się, co będzie dalej i co zmieni się w naszym życiu. Przychodzi też moment rozpoczęcia terapii. Jak wygląda leczenie białaczki? Czy leczenie białaczki ostrej i przewlekłej różni się?

Pod pojęciem „białaczka” kryje się tak naprawdę grupa nowotworów złośliwych szpiku kostnego i krwi. Podstawowym kryterium branymp od uwagę przy wyborze leczenia białaczki jest jej typ. Dzielimy je na 4 główne typy:

·        ostra białaczka limfoblastyczna,

·        ostra białaczka szpikowa,

·        przewlekła białaczka limfatyczna,

·        przewlekła białaczka szpikowa.

W planowaniu leczenia uwzględnia się również postęp choroby, aktualny stan zdrowia chorego czy preferencje pacjenta.

Warto też wspomnieć, że niektóre typy białaczek częściej występują u dorosłych, a niektóre częściej u dzieci. Przykładowo większość przypadków ostrej białaczki szpikowej stwierdza się u dorosłych. Z kolei dzieci częściej zapadają na białaczkę o podobnej nazwie – ostrą białaczkę limfoblastyczną. Przewlekłe białaczki dotykają raczej dorosłych.

Czym różni się leczenie białaczek ostrych od przewlekłych?

Jak wspomniano, typ białaczki będzie w dużym stopniu decydował o wyborze leczenia. Największe różnice występują między terapią ostrych i przewlekłych białaczek.

Ostra białaczka limfoblastyczna

Białaczki ostre szybko się rozwijają i z tego względu wymagają równie szybkiej terapii.

W leczeniu wstępnym podaje się glikokortykosteroidy (np. prednizon) samodzielnie lub w połączeniu z lekiem cytotoksycznym. Dzięki temu zmniejsza się masę nieprawidłowych komórek nowotworowych i  tym samym zabezpiecza pacjenta przed wystąpieniem niebezpiecznego zespół rozpadu guza nowotworowego. Później przechodzi się do chemioterapii wielolekowej (polichemioterapii). Podaje się w niej jednocześnie kilka leków (cytostatyków), niszczących komórki nowotworowe. U większości pacjentów chemioterapia stanowi podstawę dalszego leczenia.

U niektórych chorych korzyści przyniesie także terapia celowana. Wykorzystuje się w niej wiedzę o błędach genetycznych obecnych w komórkach nowotworowych konkretnego pacjenta.  Ponadto stosuje się również immunoterapię, w której do walki z nowotworem stają komórki odpornościowe pacjenta. Może ona przyjąć postać leku (np. przeciwciało anty-CD20) lub innowacyjnej terapii CAR-T. W tej drugiej metodzie modyfikuje się genetycznie limfocyty T pobrane od chorego, aby nauczyć je rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych. Na ten moment potwierdzono jej skuteczność w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B. W Polsce refunduje się leczenie białaczki metodą CAR-T u małych dzieci i młodych dorosłych do 25. roku życia.

U części chorych poleca się przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych (przeszczep szpiku kostnego). Zastępuje się wtedy nieprawidłowe komórki krwiotwórcze zdrowymi.

Ostra białaczka szpikowa

Ostrą białaczkę szpikową leczy się głównie za pomocą polichemioterapii. Dąży się przy tym do jak najszybszego przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Należy jednak zaznaczyć, że nie każdemu choremu zabieg przyniesie korzyść. Ponadto wiąże się on z pewnym ryzykiem, co należy uwzględnić przy rozważaniu tej opcji (np. rozwinięcie choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi).

Przewlekła białaczka limfatyczna

Nazwa białaczek przewlekłych wzięła się stąd, że zwykle rozwijają się one wolniej. Oznacza to, że przez kilka lat można nie odczuwać żadnych objawów, aż do momentu znacznego nasilenia produkcji nieprawidłowych komórek. Z tego względu często chorobę odkrywa się przypadkowo podczas rutynowego badania krwi.

Po diagnozie przewlekłej białaczki limfatycznej u części pacjentów nie będzie konieczne natychmiastowe leczenie onkologiczne. Dlaczego? Zgodnie z dotychczasowymi dowodami naukowymi u chorych z bezobjawową i niepostępującą postacią choroby szybsze rozpoczęcie leczenia nie przekłada się na wydłużenie czasu życia. Wtedy niejako „obserwuje się” chorobę. Regularne wizyty u lekarza co 3–12 miesięcy oraz badania krwi umożliwiają śledzenie postępu choroby i rozpoczęcie terapii w odpowiednim momencie. Jednak jeśli choroba ma zaawansowany przebieg, nie zwleka się z leczeniem.

Wybór danej metody leczenia zależy między innymi od uwarunkowań genetycznych. Pacjentów, u których stwierdza się defekt genetyczny w postaci delecji 17p oraz mutacji TP53, poddaje się terapii celowanej. Przy braku tych mutacji poleca się immunochemioterapię. Jak nazwa wskazuje, jest to połączenie dwóch terapii – chemioterapii i terapii immunologicznej.

Dla części chorych korzystne bywa również przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych.

Przewlekła białaczka szpikowa

Za rozwój przewlekłej białaczki szpikowej odpowiada mutacja genetyczna w postaci genu BCR/ABL. Może on występować samodzielnie lub pojawić się na nieprawidłowym chromosomie – nazywamy go wtedy chromosomem Philadelphia. Taki gen produkuje nieprawidłowe białko, które stymuluje niekontrolowane namnażanie się komórek krwi.

Wśród dostępnych metod leczenia mamy terapię celowaną. Podaje się w niej leki z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej, co ma na celu przeciwdziałać negatywnemu działaniu tego białka. Dołącza się do nich czasami inne leki – interferon alfa lub hydroksymocznik. W przypadku niesatysfakcjonujących efektów leczenia zaleca się rozważenie przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych.

Wykaz źródeł

1. JuliussonG, Hough R. Leukemia. Prog Tumor Res. 2016;43:87-100

2. Acute lymphoblastic leukaemia in adult patients: ESMOClinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol.2016 Sep;27(suppl 5):v69-v82.

3. Acute myeloid leukaemia in adult patients: ESMO ClinicalPractice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2020Jun;31(6):697-712

4. Chroniclymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021 Jan;32(1):23-33

5. RaiR. K, Stilgenbauer S: Overview of the treatment of chronic lymphocyticleukemia. UpToDate 2022

6. Selection of initial therapy for symptomatic or advancedchronic lymphocytic leukemia. UpToDate 2022

7. Chronicmyeloid leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatmentand follow-up. Ann Oncol. 2017 Jul 1;28(suppl_4):iv41-iv51

8. SchiffeA C., Atallah E: Overview of the treatment of chronic myeloid leukemia. UpToDate2020

Nie przegap najnowszych informacji
"Nie przegap najnowszych informacji, aktualności i ekskluzywnych treści. Subskrybując nasz newsletter, otrzymasz regularne aktualizacje na temat najświeższych doniesień, artykułów i wydarzeń związanych z naszą branżą.
Przeczytaj naszą politykę prywatności.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wróć

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.