Niedrobnokomórkowy rak płuc

Niedrobnokomórkowy rak płuc to główny typ raka płuc, rozwijający się wolniej niż drobnokomórkowy. Objawy: kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej, utrata masy
Wskazanie
Niedrobnokomórkowy rak płuc to jeden z głównych rodzajów raka płuc, stanowiący około 85% przypadków. W przeciwieństwie do drobnokomórkowego raka płuc, niedrobnokomórkowy rozwija się wolniej. Objawy mogą obejmować kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej i utratę masy ciała. Leczenie może obejmować chirurgię, chemioterapię, radioterapię, immunoterapię lub terapie celowane, a strategia leczenia zależy od stadium choroby i ogólnego stanu zdrowia pacjenta
Lek badany

Alektynib,

Entrektynib,

Durwalumab

Dla kogo jest to badanie?
Grupa kontrolna
Podstawowe kryteria włączenia

1.Jeśli posiadasz badanie PET/CT wykonane przed lub w ciągu 42 dni od rozpoczęcia pierwszej dawki radioterapii z chemioterapią lub samej radioterapii, które pozwoli  ocenić rozprzestrzenienia się raka. 

2.Jeśli masz potwierdzony histologicznie lub cytologicznie nieoperacyjny, zaawansowanego miejscowo raka płuc niedrobnokomórkowego (NSCLC) w III stadium zaawansowania, o histologii płaskonabłonkowej lub niepłaskonabłonkowej.

3.Powinieneś  odbyć wcześniej leczenie co najmniej dwoma cyklami chemioterapii zawierającej platynę jednocześnie z radioterapią (cCRT) lub co najmniej dwoma cyklami chemioterapii opartej na platynie przed radioterapią (sCRT).

Podstawowe kryteria wyłączenia
Sprawdź inne z tej kategorii
Bądź na bieżąco
Jeśli masz rozpoznanie nowotworowe i chcesz skorzystać z bezpłatnej rozmowy z lekarzem.