Rak urotelialny naciekający warstwę mięśniową (MIBC)

Wskazanie: naciekający warstwę mięśniową (MIBC) u pacjentów planowanych do radykalnej cystektomii nie kwalifikujących się do cisplatyny (VOLGA)

Lek badany

Durvalumab+Tremelimumab+Enfortumab Vedotinvs Durvalumab+Enfortumab Vedotin Durvalumab – anty-PD-L1 Tremelimumab – anty-CTLA-4 Enfortumab Vedotin – anty-Nectin4 koniugowany z MMAEN

Grupa badana
Grupa kontrolna
Kryteria włączenia

- MIBC w stadium klinicznym T2-T4aN0/1M0 lub UC pęcherza w stadium klinicznym T1N1M0
- brak wcześniejszej, systemowej chemioterapii lub immunoterapii
- ECOG 0-2
- możliwość wykonania cystektomii
- niemożność zastosowania cisplatyny (GFR <60ml/min; utrata słuchu G2+ wg CTCAE; NYHA III; ECOG 2)

Kryteria wyłączenia

- nefroureterektomia wymagana
- aktywna infekcja HBV/HCV/HIV/gruźlica
- NYHA IV- HbA1C >8%
- wcześniejsza immunoterapia (za wyjątkiem BCG)
- prednizon >10mg/dobę lub ekwiwalent

Kluczowe badania z I fazy
Kluczowe badania z II fazy
Kluczowe badania z I i II fazy

Szybki kontakt?

Skontakuj się z opiekunem

Zadzwoń na infolinię

Zadzwoń
Ostatnie badania kliniczne

Sprawdź również

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.