Rak piersi ER+ wczesne stadium

Wskazanie: Rak piersi wczesne stadium

Opis badania: Wieloośrodkowe, prowadzone z randomizacją, metodą otwartej próby badanie 3 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia uzupełniającego giredestrantem w porównaniu do wybranej przez lekarza hormonalnej monoterapii uzupełniającej u osób z wczesnym stadium raka piersi z ekspresją receptora estrogenowego i bez ekspresji receptora her2

Lek badany
Grupa badana
Grupa kontrolna
Kryteria włączenia

- Pacjenci z udokumentowanym guzem ER+ w badaniu immunohistochemicznym
- Pacjenci muszą być po radykalnej resekcji chirurgicznej pierwotnego(-ych) guza(-ów) piersi
- Pacjenci, którzy otrzymywali lub będą otrzymywać chemioterapię adiuwantową, muszą ją ukończyć przed randomizacją
- Dozwolony jest udział w badaniu pacjentów, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii adiuwantowej lub odmówili poddania się chemioterapii.
- Do badania kwalifikują się pacjenci, u których zastosowano chemioterapię (neo)adiuwantową i/lub wykonano zabieg chirurgiczny, a którzy nie otrzymywali wcześniej terapii hormonalnej, pod warunkiem że zostaną włączeni do badania w okresie 12 miesięcy po radykalnej operacji raka piersi
- Pacjenci stosujący lub zamierzający stosować CDK4/6i jako leczenie adjuwantowe
- Pacjenci, u których rozpoznano raka piersi w IV stopniu zaawansowania
- Pacjenci, którzy otrzymywali wcześniej jakąkolwiek terapię hormonalną z zastosowaniem selektywnych inhibitorów lub antagonistów receptora estrogenowego albo AI- Dozwolony jest krótki cykl neoadiuwantowej lub adiuwantowej terapii hormonalnej (do 4 tygodni)

Kryteria wyłączenia
Kluczowe badania z I fazy
Kluczowe badania z II fazy
Kluczowe badania z I i II fazy

Szybki kontakt?

Skontakuj się z opiekunem

Zadzwoń na infolinię

Zadzwoń
Ostatnie badania kliniczne

Sprawdź również

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.