Pierwotna mielofibroza z opornością na ruksolitynib

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III u pacjentów z mielofibrozą opornych na leczenie inhibitorami JAK


Lek badany

Grupa badana

NAVITOCLAX (doustny inhibitor BCL-2) w skojarzeniu z ruksolitynibem (Jakavi)

Grupa kontrolna

Najlepsza dostępna terapia (wybór badacza) BAT: hydroksymocznik, interferon, fedratynib, ruksolytynib, danazol

Kryteria włączenia

·         Rozpoznana mielofibroza pierwotna lub wtórna do ET lub PV wg WHO

·         ryzyko pośrednie-2 lub wysokie wg DIPSS+

·         co najmniej 24 tygodniowe leczenie Jakavi lub Inrebic w przypadku braku zmniejszenia wielkości śledziony lub krótsze, jeśli wystąpiła progresja wielkości śledziony

·         splenomegalia >5cm poniżej lewego łuku żebrowego

·         PLT > 100 tys.

Kryteria wyłączenia

- leczenie więcej niż jednym inhibitorem JAK2
-zajęcie OUN
- inny nowotwór w ostatnich 3 latach

Kluczowe badania z I fazy
Kluczowe badania z II fazy
Kluczowe badania z I i II fazy

Szybki kontakt?

Skontakuj się z opiekunem

Zadzwoń na infolinię

Zadzwoń
Ostatnie badania kliniczne

Sprawdź również

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.