NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA (NSCLC)

lokalnie zaawansowany, nieoperacyjny, niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLS) z obecnością mutacji ALK, ROS-1 lub RET

Lek badany

doustny inhibitor ALECTINIB/ENTRACTINIB/PRALSETINIB w zależności od obecnej mutacji w skojarzeniu z DURVALUMABem

 

Grupa badana
Grupa kontrolna
Kryteria włączenia

·  Histologicznie lub cytologicznie udokumentowany miejscowo zaawansowany, nieoperacyjny NSCLC, klinicznie stadium III, histologicznie płaskonabłonkowy lub niepłaskonabłonkowy

·         Obecność jednej z trzech mutacji: ALK lub ROS1 lub RET (Roche pokrywa koszt badania)

·         Wcześniejsze otrzymanie co najmniej dwóch cykli chemioterapii opartej o pochodne platyny podawanej jednocześnie z radioterapią lub co najmniej dwa wcześniejsze cykle chemioterapii opartej o pochodne platyny podane przed radioterapią

·         Całkowita dawka promieniowania pomiędzy 54-66 Gy

·         Brak progresji choroby w trakcie lub po leczeniu pochodnymi platyny

·  Dostępność reprezentatywnej próbki guza utrwalonej formaliną (bloczek parafinowy)

Kryteria wyłączenia

●        Stadium choroby inne niż III

●        obecność mutacji w genie EGFR

●        zakażenie HBV, HCV, HIV, gruźlica lub idiopatyczne włóknienie płuc

●        czynna lub występująca w wywiadzie choroba autoimmunologiczna lub zaburzenia odporności

●        inny rozpoznany nowotwór w ciągu 5 lat

●        Leczenie ogólnoustrojowymi lekami immunosupresyjnymi

●        Wcześniejsze leczenie antagonistami CD137 lub inhibitorami punktów kontrolnych (immune checkpoint inhibitors)

● Wcześniejsze leczenie inhibitorem ALK, ROS1 lub RET

Kluczowe badania z I fazy
Kluczowe badania z II fazy
Kluczowe badania z I i II fazy

Potrzebujesz wsparcia?

Skontakuj się z opiekunem

Nie zwlekaj, zadzwoń

Zadzwoń

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.