NAWROTOWY LUB OPORNY NA LECZENIE CHŁONIAK Z KOMÓREK PŁASZCZA
Lek badany

BGB-11417 jest wysoce selektywnym inhibitorem Bcl-2 o sile działania >10 razy większej niż wenetoklaks w testach biochemicznych

Grupa badana
Grupa kontrolna
Kryteria włączenia
  1. Potwierdzona histologicznie diagnoza MCL
  2. Wcześniejsze leczenie ogólnoustrojowe MCL (co najmniej jedna linia immunoterapii lub chemioimmunoterapii opartej na CD20 i co najmniej jedna linia leczenia BTKi w terapii mono- lub skojarzonej.

Kryteria wyłączenia
  1. Wcześniejsze leczenie inhibitorem Bcl-2 (np. Wenetoklaks / ABT-199). 
  2. Wystąpienie w ciągu ostatnich 3 lat innego nowotworu złośliwego niż MCL, z wyjątkiem: rak podstawnokomórkowy lub płaskonabłonkowy skóry, powierzchowny rak pęcherza moczowego, rak in situ szyjki macicy lub piersi, rak prostaty  (6 wg. Gleasona).
  3. Autotransplantacja w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  4. chimeryczna terapia komórkowa w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  5. chimeryczna terapia komórkowa w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  6. aktywna choroba wymagająca stosowania leków immunosupresyjnych.

Kluczowe badania z I fazy
Kluczowe badania z II fazy
Kluczowe badania z I i II fazy

Potrzebujesz wsparcia?

Skontakuj się z opiekunem

Nie zwlekaj, zadzwoń

Zadzwoń

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.