NAWRACAJĄCY SZPICZAK MNOGI
Lek badany

Izatuksymab

Grupa badana
Grupa kontrolna
Kryteria włączenia
  • Uczestnicy chorzy na szpiczaka mnogiego, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedną linię leczenia przeciwszpiczakowego, która musi obejmować lenalidomid i inhibitor proteasomu podawane samodzielnie lub w skojarzeniu.
  • Mierzalne białko M w surowicy (≥ 0,5 g/dl) i/lub białko M w moczu (≥ 200 mg/24 godziny) i/lub test wolnego łańcucha lekkiego w surowicy (FLC) (zaangażowany test FLC ≥10 mg/dl i nieprawidłowe stężenie w surowicy Współczynnik FLC (<0,26 lub >1,65)).

Kryteria wyłączenia
  • Uczestnicy pierwotnego opornego na leczenie szpiczaka mnogiego
  • Uczestnicy, którzy wcześniej otrzymywali leczenie anty-CD38: (a) otrzymali mniej niż 9 miesięcy przed randomizacją lub (b) nie tolerowali wcześniej otrzymanego anty-CD38
  • Wcześniejsze leczenie pomalidomidem
  • Uczestnicy z niewystarczającymi testami biologicznymi.
  • Znaczące zaburzenia czynności serca
  • Uczestnicy, u których zdiagnozowano lub leczono inny nowotwór złośliwy w ciągu 3 lat przed randomizacją, z wyjątkiem całkowitej resekcji raka podstawnokomórkowego lub raka płaskonabłonkowego skóry oraz nowotworu in situ lub raka prostaty niskiego ryzyka po leczeniu leczniczym
  • Współistniejąca białaczka plazmatyczna

Kluczowe badania z I fazy
Kluczowe badania z II fazy
Kluczowe badania z I i II fazy

Potrzebujesz wsparcia?

Skontakuj się z opiekunem

Nie zwlekaj, zadzwoń

Zadzwoń

WPISY NA BLOGU

Poszerz swoją wiedzę

Zapraszamy do eksploracji różnorodnych tematów badań klinicznych dostępnych na naszej stronie. Odkryj nowe perspektywy zdrowia.